Studiju programma

Notikumi

02.07.2020.
Piesakies studijām!

Nāc un radi savu inovāciju!

 

Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT!

 

Multimediji

Foto

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāds ir studiju ilgums?

MBA studijas ilgst divus gadus jeb četrus semestrus, ja iepriekš iegūts akadēmiskā bakalaura grāds, tad papildus pusgads jāvelta profesionālās kvalifikācijas darba izstrādei.

Kāds ir lekciju grafiks?

Lekcijas un klātienes nodarbības notiek divas nedēļas mēnesī darba dienu vakaros, tās sākas 18.00 un ilgst līdz 21.00,  un sestdienās no plkst. 9.00- 16.00

Vai ir pieejama mācību literatūra?

Jā, studējošie bez papildus samaksas saņem jaunāko literatūru mācību priekšmetu apguvei. Esam lepni, ka vairāki mūsu pasniedzēji ir arī atzītu grāmatu autori. Tāpat, programmas studentiem ir pieejams viss plašais RTU Zinātniskās bibiotēkas resursu un pakalpojumu klāsts.

Vai studijas ir iespējams apvienot ar darbu?

Lielākā daļa mūsu studējošo un absolventu veiksmīgi turpina strādāt arī mācību laikā. Lekcijas notiek darba dienu vakaros un patstāvīgo darbu ir iespējams veikt sev ērtā laikā, izmantojot arīdzan tehnoloģiju plašās iespējas, piemēram, studenti regulāri īsteno grupu darbus, kopdarbam izvēloties Skype.

Ja jums ir vēl kāds jautājums: rakstiet, ar prieku atbildēsim. Paldies!

UZŅEMŠANA

Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT !  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: 1) profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, un vismaz 2 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā; 2) akadēmiskais bakalaura grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz 3 gadu uzņēmēja pieredze vai menedžmenta darba pieredze...

Studiju process

Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA studijas nozīmē aizraujošas lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā...