Studiju programma

Notikumi

11.06.2020.
Atvērto durvju diena

MBA studiju programmas “Inovācijas un uzņēmējdarbība” atvērto durvju dienas kopā ar RTU MBA absolventiem:

 

-brokastu pārslu «Milzu!» dibinātāju un īpašnieku Enno Enci,
-SIA «Rotons» dibinātāju un direktoru Armandu Mucenieku,
-«Buildit» partneri un izpilddirektoru Matīsu Neimani,
-«MM Studija» dibinātāju un valdes locekli Māri Milleru,
-biedrības «Zinis» dibinātāju Vitu Brakovsku,
-«Vides risinājumu institūta» izpilddirektori Inesi Suiju – Markovu.

 

Kad? 11.jūnijā 18:00
Kur? Pirmo reizi studiju programmas vēsturē virtuālajā vidē (Zoom un Facebook)!

 

Uzzini par studiju procesu, uzņemšanas nosacījumiem, uzdod Tevi interesējošos jautājumus absolventiem!

Multimediji

Foto

Maģistra darbs

Maģistra darba izstrāde ir studiju procesa noslēguma pārbaudījums.Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA programmas studenti maģistra darbos pēta un analizē aktuālas problēmas, kuras ir iespējams risināt ar inovāciju palīdzību: jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešana, procesu optimizācija uzņēmumos un citas.

 

Maģistra darbā jāizvēlas tēma, kura risina uzņēmuma biznesa problēmu, padziļināti analizējot to, gan no teorētiskā, gan no praktiskā aspekta. Patstāvīgi veiktā pētījuma apjoms ir 80 – 100 lapas, ietverot  gan teorētisko analīzi, gan praktiskos piemērus un prognozes. Maģistra darba novērtējumu veido darba vadītāja un recenzenta atzīme un saņemtais vērtējums maģistra darba aizstāvēšanā.

 

Mēs patiesi lepojamies ar tiem absolventiem, kuri pētot sev interesējošās tēmas noslēguši maģistra studijas, saņemot visaugstāko vērtējumu:

 

Lauskis Guntis

Jaunu produktu izstrādes komerciālais pamatojums biškopības nozarē Latvijā

Commercial Justification for New Product Development in Latvian Beekeeping Industry

MBA
Inese Suija- Markova

Lapiņš Dainis

Eksporta attīstības stratēģijas izstrāde augsto tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā

Elaboration of Export Development Strategy for High-Tech Companies in Latvia

Dipl.ing., Mg.oec.
Uldis Cimdiņš

Brakovska Vita

Inovatīvas uzņēmējdarbības atbalsta mehānisma izstrāde Jūrmalas pilsētā

Development of  Support Mechanism for Innovative Entrepreneurship in Jurmala City

Dipl.ing.,
Mg.oec.
Uldis Cimdiņš

Mišurovs
Roberts

SIA „Gateway Baltic” konsultāciju pakalpojumu attīstīšana

Development of Consultancy Service for “Gateway Baltic” Ltd

Dipl.ing.,
Mg.oec.
Uldis Cimdiņš

Abramoviča- Timpa
Liene

AS „UniCredit Bank” personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana

Improvement of Personnel Motivation System in  „UniCredit Bank” JSC

MBA
 Sandra Liepa

Blunavs Jānis

Biznesa modeļa izstrāde jaunam pakalpojumam: „Virtuālā izstāžu zāle”

Business Model Development for a New Service: “Virtual Exhibition Hall”

MBA
Inese Suija- Markova

Pudāns Ainārs

Jauna izglītības E-produkta ieviešana Latvijas tirgū

Launch of New Educational E-Product into Latvia`s Market

Dr.oec., prof.
Elīna Gaile-Sarkane

Juršāne-Piņķe
Inga

Sortimenta paplašināšana un jaunu tirgu apgūšana SIA „ Karingo Vero”

Extension of the Range of Assortment and New Market Expansion at “Karingo Vero” Ltd

Dipl.ing., Mg.oec.
Uldis Cimdiņš

Daugavvanaga Aija

Privātbaņķieru darbības modeļa izveide A/s “Aizkraukles banka”

Development of Private Banking Model at JSC Aizkraukles banka

MBA Māris Millers

Reinfelds Jānis

 Antiseptiska pārsienamā materiāla komercializācijas stratēģijas izstrāde

Development of Commercialization Strategy for Antiseptic Bandage Material

Dipl.ing., Mg.oec.
Uldis Cimdiņš

Uresina Jeļena

Restorāna „TurKebab” franšīzes modeļa izstrāde

Franchising Model  Development  for the Restaurant “TurKebab”

MBA
Andris Balodis

Mūze Marika

Uzņēmuma „FMS” procesu vadības sistēmas pilnveide

Improvement of Process Management System in Company “FMS”

MBA
Andris Balodis

Studiju process

Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA studijas nozīmē aizraujošas lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā...

Programmas mācībspēki

  MBA Inovāciju un uzņēmējdarbības studijas palīdz nodrošināt augsti kvalificēti mācībspēki: to vidū ir gan biznesa studiju vidē atzīti teorētiķi, gan praktiķi ar pieredzi uzņēmējdarbībā un inovācijās, kā arī, vieslektori no Norvēģijas un ASV...