Studiju programma

Notikumi

02.07.2020.
Piesakies studijām!

Nāc un radi savu inovāciju!

 

Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT!

 

Multimediji

Foto

Studiju process

Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA studijas nozīmē aizraujošas lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā.

Studijas ietver lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos un to analīzi, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā.

Studiju process ir efektīvi organizēts pēc moduļu principa – vienlaicīgi tiek apgūts tikai viens vai divi mācību priekšmeti. Priekšmetu apguve notiek divas vai trīs nedēļas mēnesī ar starplaikiem darbdienu vakaros no plkst. 18.00- 21.00 (otrdienās, trešdienās, ceturtdienās) un sestdienās no plkst. 9.00- 16.00
Studijas notiek RTU auditorijās – Rīgā, Kalnciema ielā 6.

1. semestris

Septembris — janvāris
 • Vadības grāmatvedība un projektu analīze
 • Tehnoloģiju un jauno produktu mārketings

2. semestris

Janvāris – maijs (2020.gadā marta mācības e-vidē - līdz maijam)
 • Inovāciju tehnoloģijas
 • Produktu dizains un attīstība
 • Stratēģiskā un pārmaiņu vadīšana
 • Informācijas sistēmu vadība vai Talantu un personālvadība

3. semestris

Septembris — janvāris
 • Uzņēmējdarbība un biznesa plānošana
 • Pedagoģija vai pētniecības metodoloģija
 • Maģistra darbs
 • Prakse

4. semestris

Janvāris– maijs
 • Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

 

 

 

Programmas studenti var izmantot ERASMUS starptautiskās studentu apmaiņas un prakses programmu iespējas.

Process

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāds ir studiju ilgums? MBA studijas ilgst divus gadus jeb četrus semestrus, ja iepriekš iegūts akadēmiskā bakalaura grāds, tad papildus pusgads jāvelta profesionālās kvalifikācijas darba izstrādei...

UZŅEMŠANA

Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT !  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: 1) profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, un vismaz 2 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā; 2) akadēmiskais bakalaura grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz 3 gadu uzņēmēja pieredze vai menedžmenta darba pieredze...