Biznesa partneriem

Notikumi

02.07.2020.
Piesakies studijām!

Nāc un radi savu inovāciju!

 

Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT!

 

Multimediji

Foto

Biznesa laboratorija

RTU Biznesa laboratorijā studenti veic savu vai industrijas, biznesa partneru pasūtītu ideju komercializācijas pārbaudi un izveido sākotnējo produkta vai pakalpojuma modeli.

Sadarbojoties ar mentoriem, ideju autori saņem nepieciešamās konsultācijas gan no RTU zinātniekiem, gan no mācībspēkiem. Darbs pie vienas idejas noris 4-6 mēnešu garumā, šajā laikā tiek noskaidrots komercializācijas potenciāls, kā arī, tiek veidotas starpdisciplināras sadarbības grupas, kuras nereti savu darbu turpina.

Biznesa laboratorijā studenti apgūst prasmes strādāt komandā un piedalās tirgum nepieciešama rezultāta radīšanā, uzņēmēji un zinātnieki izzina viens otra vajadzības un iespējas, kā arī, izmanto iespēju komerciāli novērtēt savas idejas, kas radušās darba gaitā.

RTU kā Biznesa laboratorijas izveidotāja ar plašajiem zinātnieku, mācībspēku un administratīvi tehniskajiem resursiem nodrošina iedvesmojošu gaisotni, radošu risinājumu rašanos, attīstot sevi kā trešās paaudzes universitāti, kurā tiekas zinātniskā jaunrade, uzņēmīgi jauni prāti un uz globāliem izaicinājumiem orientēta komerciālā vide.   Visērtākajai saziņai RTU Biznesa laboratoriju, lūdzu rakstiet e-pastu.

Mēs - jūsu uzņēmumam

Piedāvājam sadarboties ar Inovāciju un uzņēmējdarbības programmas studentiem jūsu uzņēmuma darbības analīzei, attīstības iespēju meklējumiem, piemēram, grupas darbu uzdevumu veikšanā dažādos studiju priekšmetos vai maģistra darba pētīšanai...

Citām augstskolām

Inovāciju un uzņēmējdarbības maģistra programmas spēks ir ne vien saikne ar biznesa vidi, bet nepieciešamība sadarboties ar citām augstskolām Latvijā un ārpus tās robežām, lai radītu vai palīdzētu īstenot starpdisciplinārus un modernus projektus...