Par mums

Notikumi

06.06.2019.
Atvērto durvju diena – absolventu iedvesmas stāsti «MILZU!» un «Trakais rotors»!

Š.g. 6. jūnijā notika Latvijas-Norvēģijas maģistra profesionālo studiju programmas «Inovācijas un uzņēmējdarbība» Atvērto durvju diena. Atšķirībā no ierastajiem Atvērto durvju pasākumiem, kuri parasti notiek augstskolā, šoreiz tikāmies ar šīs studiju programmas absolventiem biznesa vidē - zīmola «MILZU!» birojā Rīgā.

Multimediji

Foto

Par mums

Jau vairāk kā 15 gadus Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Norvēģijas Dienvidaustrumu univeristāti īsteno Latvijas – Norvēgijas maģistra profesionālo studiju programmu "Inovācijas un uzņēmējdarbība”.

2003. gada rudenī uzsāktās programmas mērķauditorija ir profesionāļi ar darba pieredzi vadītāja, projektu vadītāja, menedžera un citos amatos individuālajā uzņēmējdarbībā vai valsts iestādēs.

Studiju programmas uzmanības centrā ir nodrošināt mūsdienu mainīgā tirgus vajadzībām atbilstošu izglītību uzņēmējdarbības vadībā, kuru realizē augsti kvalificēti profesionāļi, no Latvijas un Norvēģijas biznesa vides. Studiju noslēgumā tiek rakstīts un aizstāvēts maģistra darbs, kas ir teorētisks un praktisks pētījums, uzņēmuma biznesa problēmu risināšanai.

Šobrīd varam lepoties ar vairāk nekā 300 absolventiem, programma ir kļuvusi atpazīstama Latvijas izglītības tirgū. Mūsu absolventi veido savus uzņēmumus, veiksmīgi attīsta karjeru gan privātajā, gan arī valsts sektorā. Daudzi no absolventiem izmanto maģistra darba izstrādes laikā iegūto pieredzi, veidojot jaunus produktus vai pakalpojumus savā uzņēmumā un uzsākot uzņēmējdarbību.


Studiju ilgums ir 2 gadi.

Studiju maksa

Studiju maksa Studiju maksa MBA programmā ir EUR 2700 gadā...

Akreditācija

Maģistra profesionālo studiju programma "Inovācijas un uzņēmējdarbība" ir akreditēta LR Izglītības un Zinātnes ministrijā.  Starptautiskajā EDUNIVERSAL reitingā mūsu studiju programma uzņēmējdarbības programmu grupā ierindojas 43...