Studiju programma

Notikumi

06.06.2019.
Atvērto durvju diena – absolventu iedvesmas stāsti «MILZU!» un «Trakais rotors»!

Š.g. 6. jūnijā notika Latvijas-Norvēģijas maģistra profesionālo studiju programmas «Inovācijas un uzņēmējdarbība» Atvērto durvju diena. Atšķirībā no ierastajiem Atvērto durvju pasākumiem, kuri parasti notiek augstskolā, šoreiz tikāmies ar šīs studiju programmas absolventiem biznesa vidē - zīmola «MILZU!» birojā Rīgā.

Multimediji

Foto

Inese Suija- Markova

MBA, vieslektore

Sirdī un darbos cēsniece un savas dzimtās pilsētas absolūta patriote, "Vides Risinājumu institūta" izpilddirektore, vada apjomīgu projektu par unikālas lidojošās spektrālās laboratorijas izveidi Latvijā.

Biznesa un akadēmiskās pieredzes pārskats:

- Vidzemes augstskolā ieguvusi bakalaura grādu sabiedriskajās attiecībās. Rīgas Tehniskajā universitātē - maģistra grādu biznesa vadībā un inovācijās (MBA).

- Bijusi ASV un Kanādas valdību, kā arī UNESCO Bank Fellowship Programme stipendiāte.

- Lasa lekcijas, vada un recenzē bakalaura un maģistra darbus Vidzemes Augstskolā un Rīgas Tehniskajā universitātē.

- Grāmatas „Kompass. Rokasgrāmata pieaugušo izglītotājiem” līdzautore.

- Komercizglītības centra augstākā līmeņa vadītāju apmācību programmas „Biznesa meistarklase” pasniedzēja.

 

Moto:

Ja Tu nevari mainīt apstākļus, maini attieksmi!

Brīvajā laikā:

Patīk apceļot pasauli un atklāt eksotiskas vietas un asināt prātu, aizrautīgi spēlējot klavieres, kā arī, lasīt un sportot.

Jūs būtu pārsteigti uzzinot, ka pirms pāris gadiem Inese savu atvaļinājumu pavadīja Bulgārijas kalnos, pildot aitu gana pienākumus.

Studiju kurss: Inovāciju tehnoloģijas

Blogs/web profils:

Twitter: inesesuija
Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/inese-suija-markova/1/930/781
Facebook: http://www.facebook.com/inese.suijamarkova

 Video

Maģistra darbs

Maģistra darba izstrāde ir studiju procesa noslēguma pārbaudījums.Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA programmas studenti maģistra darbos pēta un analizē aktuālas problēmas, kuras ir iespējams risināt ar inovāciju palīdzību: jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešana, procesu optimizācija uzņēmumos un citas...

Studiju process

Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA studijas nozīmē aizraujošas lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā...