Studiju programma

Notikumi

11.06.2020.
Atvērto durvju diena

MBA studiju programmas “Inovācijas un uzņēmējdarbība” atvērto durvju dienas kopā ar RTU MBA absolventiem:

 

-brokastu pārslu «Milzu!» dibinātāju un īpašnieku Enno Enci,
-SIA «Rotons» dibinātāju un direktoru Armandu Mucenieku,
-«Buildit» partneri un izpilddirektoru Matīsu Neimani,
-«MM Studija» dibinātāju un valdes locekli Māri Milleru,
-biedrības «Zinis» dibinātāju Vitu Brakovsku,
-«Vides risinājumu institūta» izpilddirektori Inesi Suiju – Markovu.

 

Kad? 11.jūnijā 18:00
Kur? Pirmo reizi studiju programmas vēsturē virtuālajā vidē (Zoom un Facebook)!

 

Uzzini par studiju procesu, uzņemšanas nosacījumiem, uzdod Tevi interesējošos jautājumus absolventiem!

Multimediji

Foto

Jānis Caune

Dr.oec., RTU asociētais profesors

 «Ja Tev nav savas stratēģijas, tad tu kļūsi par kāda cita stratēģijas sastāvdaļu» A. Toflers

Par moto izvēlētais citāts raksturo J.Caunes izpratni par organizāciju un tās darbību, kā arī indivīda lomu tajā. Kas šeit būtiski? Nav nepareizu vai sliktu atbilžu! Tai pat laikā atbildei ir jābūt skaidrai un jēgpilnai. Tādai, kurai esi gatavs sekot.

Vairāk nekā 15 gadus ilgā J.Caunes  biznesa pieredze ir apliecinājums domai par stratēģijas izvēli, jo laikā no 1998. – 2007. gada bijis SIA «BALTA eko» (kalendāru izdevniecība) – valdes priekšsēdētājs no 2009.gada ir SIA «Lidojošā Zivs» valdes priekšsēdētājs.

Pašlaik sekmīgi apvieno pienākumus biznesa konsultāciju uzņēmumā "Forceo",  Valmieras tipogrāfija «Lapa» - eksporta veicināšanas jomā un ir docētājs RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē.

Jau 4 gadu LTV1 ir uzaicinājis J.Cauni būt par populārā biznesa ideju konkursa  «Firmas noslēpums» žūrijas lokeckli.

Lepojamies, ka 2010.gadā J.Caune tika uzaicināts par vieslektoru  KNU(Kyungpook National University) Dienvid-Korejā un ir viens no grāmatas  «Stratēģiskā vadīšana» autoriem un mūsu programmas priekšmeta "Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana" docētājiem.

 

Brīvajā laikā:

Motosports, Makšķerēšana arī zemledus, dārzkopība

Jūs būtu pārsteigti uzzinot, ka joprojām mācos un šobrīd padziļināti jau ceturto gadu apgūstu astroloģiju (profesionāla astrologa sertifikāts Nr161) un dārzkopību.

Studiju kurss: Stratēģija un pārmaiņu vadība

Blogs/ web profils: (twitter konts, linkedin, facebook...)
Twitter: https://twitter.com/janiscaune
LinkedIn:linkedin.com/in/janiscaune
Blogs: http://janiscaune.wordpress.com/
Facebook: http://www.facebook.com/janis.caune.1

 Video

Studiju process

Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA studijas nozīmē aizraujošas lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā...

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāds ir studiju ilgums? MBA studijas ilgst divus gadus jeb četrus semestrus, ja iepriekš iegūts akadēmiskā bakalaura grāds, tad papildus pusgads jāvelta profesionālās kvalifikācijas darba izstrādei...