Studiju programma

Notikumi

02.07.2020.
Piesakies studijām!

Nāc un radi savu inovāciju!

 

Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT!

 

Multimediji

Foto

Jānis Caune

Dr.oec., RTU asociētais profesors

 «Ja Tev nav savas stratēģijas, tad tu kļūsi par kāda cita stratēģijas sastāvdaļu» A. Toflers

Par moto izvēlētais citāts raksturo J.Caunes izpratni par organizāciju un tās darbību, kā arī indivīda lomu tajā. Kas šeit būtiski? Nav nepareizu vai sliktu atbilžu! Tai pat laikā atbildei ir jābūt skaidrai un jēgpilnai. Tādai, kurai esi gatavs sekot.

Vairāk nekā 15 gadus ilgā J.Caunes  biznesa pieredze ir apliecinājums domai par stratēģijas izvēli, jo laikā no 1998. – 2007. gada bijis SIA «BALTA eko» (kalendāru izdevniecība) – valdes priekšsēdētājs no 2009.gada ir SIA «Lidojošā Zivs» valdes priekšsēdētājs.

Pašlaik sekmīgi apvieno pienākumus biznesa konsultāciju uzņēmumā "Forceo",  Valmieras tipogrāfija «Lapa» - eksporta veicināšanas jomā un ir docētājs RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē.

Jau 4 gadu LTV1 ir uzaicinājis J.Cauni būt par populārā biznesa ideju konkursa  «Firmas noslēpums» žūrijas lokeckli.

Lepojamies, ka 2010.gadā J.Caune tika uzaicināts par vieslektoru  KNU(Kyungpook National University) Dienvid-Korejā un ir viens no grāmatas  «Stratēģiskā vadīšana» autoriem un mūsu programmas priekšmeta "Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana" docētājiem.

 

Brīvajā laikā:

Motosports, Makšķerēšana arī zemledus, dārzkopība

Jūs būtu pārsteigti uzzinot, ka joprojām mācos un šobrīd padziļināti jau ceturto gadu apgūstu astroloģiju (profesionāla astrologa sertifikāts Nr161) un dārzkopību.

Studiju kurss: Stratēģija un pārmaiņu vadība

Blogs/ web profils: (twitter konts, linkedin, facebook...)
Twitter: https://twitter.com/janiscaune
LinkedIn:linkedin.com/in/janiscaune
Blogs: http://janiscaune.wordpress.com/
Facebook: http://www.facebook.com/janis.caune.1

 Video

UZŅEMŠANA

Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT !  Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: 1) profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, un vismaz 2 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā; 2) akadēmiskais bakalaura grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz 3 gadu uzņēmēja pieredze vai menedžmenta darba pieredze...

Studiju process

Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA studijas nozīmē aizraujošas lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā...