Studiju programma

Notikumi

06.06.2019.
Atvērto durvju diena – absolventu iedvesmas stāsti «MILZU!» un «Trakais rotors»!

Š.g. 6. jūnijā notika Latvijas-Norvēģijas maģistra profesionālo studiju programmas «Inovācijas un uzņēmējdarbība» Atvērto durvju diena. Atšķirībā no ierastajiem Atvērto durvju pasākumiem, kuri parasti notiek augstskolā, šoreiz tikāmies ar šīs studiju programmas absolventiem biznesa vidē - zīmola «MILZU!» birojā Rīgā.

Multimediji

Foto

Kjell Gunnar Hoff

Norvēģijas Dabaszinātņu universitātes viesprofesors

Mācot studentus un uzņēmumu vadītājus, Šells Gunārs Hofs balstās uz  biznesa pieredzi vadošos amatos gan Norvēģijā gan ārpus tās. Viņš ir sekmīgi vadījis un attīstījis ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras uzņēmumus, to vidū Kongsberg Elite Ski Manufacturers AS; Oslo/Stavanger Øivind Lorentzen Group; OsloTele Textiles AS. Astoņus gadus Hofa k-gs ir vadījis starptautisko naftas un gāzes ieguves sektora uzņēmumu Anchor Drilling Fluids AS.  

Profesors Hofs jau 18 gadus māca studentus gan Norvēģijā gan ārpus tās, viņš ir Norvēģijas - Latvijas augstskolu starptautiskās sadarbības iniciators kopš 1996. gada. Par nozīmīgu ieguldījumu modernu starptautisku studiju programmu attīstībā un ilgtermiņa starptautiskas sadarbības veicināšanu starp Norvēģijas un Latvijas augstskolām profesoram Hofam 2007. gadā piešķirts RTU Goda Doktora nosaukums.

Profesors Hofs ir viens no vadošajiem augstskolu mācību grāmatu autoriem Norvēģijā. Savukārt Latvijas augstskolu bibliotēkās pieprasīta ir viņa grāmata Biznesa Ekonomika, kuras jaunā redakcija drīz tiks publicēta atkārtoti.

 

Moto:

Es ticu improvizācijas lielajam spēkam ne vien mūzikā, bet arī biznesā!

Brīvajā laikā:

Šells Gunārs Hofs spēlē saksofonu, viņš ir starptautiskā Kongsbergas džeza festivāla iniciators un aktīvs dalībnieks.

Jūs būtu pārsteigti uzzinot, ka esmu arī fermeris!

Studiju kurss: Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Video

Maģistra darbs

Maģistra darba izstrāde ir studiju procesa noslēguma pārbaudījums.Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA programmas studenti maģistra darbos pēta un analizē aktuālas problēmas, kuras ir iespējams risināt ar inovāciju palīdzību: jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešana, procesu optimizācija uzņēmumos un citas...

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāds ir studiju ilgums? MBA studijas ilgst divus gadus jeb četrus semestrus, ja iepriekš iegūts akadēmiskā bakalaura grāds, tad papildus pusgads jāvelta profesionālās kvalifikācijas darba izstrādei...