Studiju programma

Notikumi

02.07.2020.
Piesakies studijām!

Nāc un radi savu inovāciju!

Pieteikšanās ir atvērta. Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT!

 

Multimediji

Foto

Inovāciju tehnoloģijas

(2. semestris)

Inovāciju jēdziens ir attiecināms uz ikvienu jaunievedumu visos uzņēmuma darbības virzienos, ja tiem ir raksturīgs pozitīvs ekonomisks vai stratēģisks efekts. Pasākumi, kas saistīti ar klientu bāzes pieaugumu, tirgus daļas palielināšanos, operāciju veikšanas izmaksu būtisku samazinājumu, vai arī nosacījumu kompleksa veidošana visam iepriekšminētajam, ir uzskatāmi par novitātes piemēru. Inovāciju attīstībai labvēlīgas vides radīšana veicinās inovatīvo uzņēmumu dibināšanu un to attīstību. Kurss aptver konceptuālās un tehniskās iemaņas, kas ir nepieciešamas speciālo problēmu inovāciju jomā, ar kurām sastopas vadītājs, risināšanai. Priekšmets satur tēmas par inovāciju vadīšanas koncepciju, radošas un inovatīvas rīcības būtību, inovāciju procesa būtību, jaunās tehnoloģijas ieviešanas efektivitāti.

Lektors: Uldis Cimdiņš

Vairāk informācijas: https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.15535

Studiju process

Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA studijas nozīmē aizraujošas lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā...

Programmas mācībspēki

  MBA Inovāciju un uzņēmējdarbības studijas palīdz nodrošināt augsti kvalificēti mācībspēki: to vidū ir gan biznesa studiju vidē atzīti teorētiķi, gan praktiķi ar pieredzi uzņēmējdarbībā un inovācijās, kā arī, vieslektori no Norvēģijas un ASV...