Studiju programma

Notikumi

06.06.2019.
Atvērto durvju diena – absolventu iedvesmas stāsti «MILZU!» un «Trakais rotors»!

Š.g. 6. jūnijā notika Latvijas-Norvēģijas maģistra profesionālo studiju programmas «Inovācijas un uzņēmējdarbība» Atvērto durvju diena. Atšķirībā no ierastajiem Atvērto durvju pasākumiem, kuri parasti notiek augstskolā, šoreiz tikāmies ar šīs studiju programmas absolventiem biznesa vidē - zīmola «MILZU!» birojā Rīgā.

Multimediji

Foto

Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

(2. semestris)

Stratēģiju formulēšana un pārmaiņu vadīšana veido noteiktu pakāpi organizācijas struktūrā. Tas akcentē savstarpējo saistību starp veiksmīgas organizācijas attīstības stratēģijas izvēli, organizācijas vajadzību pēc spējas adaptēties (mācīties), organizācijas struktūru un sistēmu veidošanu, balstoties uz nepieciešamību ieviest dažādas stratēģijas un mainīt organizāciju.

Lektors: Jānis Caune

Vairāk informācijas: https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.15526

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāds ir studiju ilgums? MBA studijas ilgst divus gadus jeb četrus semestrus, ja iepriekš iegūts akadēmiskā bakalaura grāds, tad papildus pusgads jāvelta profesionālās kvalifikācijas darba izstrādei...

Maģistra darbs

Maģistra darba izstrāde ir studiju procesa noslēguma pārbaudījums.Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA programmas studenti maģistra darbos pēta un analizē aktuālas problēmas, kuras ir iespējams risināt ar inovāciju palīdzību: jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešana, procesu optimizācija uzņēmumos un citas...