Studiju programma

Notikumi

02.07.2020.
Piesakies studijām!

Nāc un radi savu inovāciju!

Pieteikšanās ir atvērta. Lai pieteiktos studijām, aizpildi elektroniski pieteikuma anketu ŠEIT!

 

Multimediji

Foto

Uzņēmējdarbība un plānošana

(3. semestris)

Kursa pamatā ir uzņēmumu iespēja attīstīt jaunas idejas, kā arī jaunievedumus darba organizācijā un jaunu piegādātāju un patērētāju attiecību veidošanā. Tas prasa nepieciešamību uzņemties noteiktu risku, novērtēt un sabalansēt projekta riska pakāpi ar gaidāmo rezultātu. Dažādu projektu un ideju ekonomiskā novērtēšana, kā arī finanšu un cita veida resursu nodrošinājums ir apskatīts šajā studiju kursā. Kursa rezultātā studenti izstrādā savu biznesa plānu.

Lektori: Kjell Gunnar Hoff, Māris Millers

Vairāk informācijas: https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.15539

Maģistra darbs

Maģistra darba izstrāde ir studiju procesa noslēguma pārbaudījums.Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA programmas studenti maģistra darbos pēta un analizē aktuālas problēmas, kuras ir iespējams risināt ar inovāciju palīdzību: jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešana, procesu optimizācija uzņēmumos un citas...

Studiju process

Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA studijas nozīmē aizraujošas lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā...