Studiju programma

Notikumi

06.06.2019.
Atvērto durvju diena – absolventu iedvesmas stāsti «MILZU!» un «Trakais rotors»!

Š.g. 6. jūnijā notika Latvijas-Norvēģijas maģistra profesionālo studiju programmas «Inovācijas un uzņēmējdarbība» Atvērto durvju diena. Atšķirībā no ierastajiem Atvērto durvju pasākumiem, kuri parasti notiek augstskolā, šoreiz tikāmies ar šīs studiju programmas absolventiem biznesa vidē - zīmola «MILZU!» birojā Rīgā.

Multimediji

Foto

Studiju process

Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA studijas nozīmē aizraujošas lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā.

Studijas ietver lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību reālos biznesa uzdevumu projektos un to analīzi, kā arī maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā.

Studiju process ir efektīvi organizēts pēc moduļu principa – vienlaicīgi tiek apgūts tikai viens vai divi mācību priekšmeti. Priekšmetu apguve notiek divas vai trīs nedēļas mēnesī ar starplaikiem darbdienu vakaros no plkst. 18.00- 21.00 (otrdienās, trešdienās, ceturtdienās) un sestdienās no plkst. 9.00- 16.00
Studijas notiek RTU auditorijās – Rīgā, Kalnciema ielā 6.

1. semestris

Septembris — janvāris
 • Vadības grāmatvedība un projektu analīze
 • Tehnoloģiju un jauno produktu mārketings

2. semestris

Janvāris – maijs
 • Inovāciju tehnoloģijas
 • Produktu dizains un attīstība
 • Stratēģiskā un pārmaiņu vadīšana
 • Informācijas sistēmu vadība vai Talantu un personālvadība

3. semestris

Septembris — janvāris
 • Uzņēmējdarbība un biznesa plānošana
 • Pedagoģija vai pētniecības metodoloģija
 • Maģistra darbs
 • Prakse

4. semestris

Janvāris– maijs
 • Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

 

 

 

Programmas studenti var izmantot ERASMUS starptautiskās studentu apmaiņas un prakses programmu iespējas.

Process

Maģistra darbs

Maģistra darba izstrāde ir studiju procesa noslēguma pārbaudījums.Inovāciju un uzņēmējdarbības MBA programmas studenti maģistra darbos pēta un analizē aktuālas problēmas, kuras ir iespējams risināt ar inovāciju palīdzību: jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešana, procesu optimizācija uzņēmumos un citas...

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāds ir studiju ilgums? MBA studijas ilgst divus gadus jeb četrus semestrus, ja iepriekš iegūts akadēmiskā bakalaura grāds, tad papildus pusgads jāvelta profesionālās kvalifikācijas darba izstrādei...