Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierzinātņu un vadības fakultātes, MBA studiju programma “INOVĀCIJAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA” tapusi sadarbībā ar Norvēģijas dienvidaustrumu universitāti, un tiek veiksmīgi realizēta jau kopš 2003. gada. Starptautiskajā Eduniversal maģistra studiju programmu reitingā esam 50 labāko universitāšu un  biznesa skolu uzņēmējdarbības programmu skaitā, 2021. gadā programma novērtēta kā otra labākā Austrumeiropā savā jomā.

Kādas ir studijas RTU MBA?

Modulāras

Vienlaicīgi tiek apgūti līdz diviem mācību priekšmetiem. Mācības notiek angļu valodā darba dienu vakaros un sestdienās.

Intensīvas

Studiju modulim mēdz būt viena līdz trīs daļas, kas katra aizņem apmēram nedēļu. Ierasti, ka starp moduļiem ir nedēļa individuālam vai grupu darbam.

Praktiskas

Lekcijās un grupu darbos uzsvars tiek likts uz praktisku piemēru analīzi. Studiju noslēgumā tiek izstrādāts maģistra darbs par personalizētu tematu.

Uzņemšana

Prasība pēc studentu iepriekšējās profesionālās pieredzes kā arī rūpīgs atlases process, nodrošina to, ka studiju process tiek sasaistīts ar reālā biznesa aktualitātēm un problēmsituācijām. Studenti ar savu dažādo profesionālo pieredzi bagātina studiju procesu, veidojot sasaisti ar dažādu biznesa jomu aspektiem.  

Uzņemšanas procesā jākārto angļu valodas līmeņa pārbaudījums, tiek organizētas pārrunas ar programmas direktoru par studiju izvēles motivāciju. 

Prasības

Uzsākot studiju programmas apguvi nepieciešams:

  • profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, un vismaz 2 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā vai akadēmiskais bakalaura grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz 3 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā
  • angļu valodas zināšanas, vismaz B2 līmenī.

Studiju kursi

Studijas ietver lekcijas un seminārus, grupu darbu, dalību biznesa uzdevumu projektos, maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu studiju noslēgumā. Studijas organizētas pēc moduļu principa – vienlaikus tiek apgūts tikai viens vai divi mācību priekšmeti (darba dienu vakaros un sestdienās). Kopumā studiju programmā ir 4 semestri.

Studiju maksa

Studiju maksa gadā ir 3400 eur. Iespējams maksāt daļās. 

Kredīti

Arī MBA studentiem ir pieejami kredīti ar valsts galvojumu, kurus var saņemt LR pilsoņi un visi tie, kam ir LR nepilsoņa pase un kuri sekmīgi apgūst studiju programmu.

Students var pieteikties:

  1. studiju kredītam (studiju maksas segšanai),
  2. studējošā kredītam (ikmēneša sociālajām vajadzībām),
  3. abiem kredīta veidiem (gan studiju gan studējošā kredītiem) vienlaicīgi.

Kredītu  var saņemt ne vairāk kā viena maģistra vai augstākās profesionālās izglītības profesionālo grāda iegūšanai un ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas apguvei paredzēto laiku.

Akreditācija

Studiju programma ir akreditēta Rīgas Tehniskajā universitātēInženierekonomikas un vadības fakultātēstudiju virzienāVadībaadministrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”Plašāka informācija par akreditāciju pieejama šeit