Sadarbības partneriem

Industrijas pārstāvjiem

Piedāvājam sadarboties ar Inovāciju un uzņēmējdarbības programmas studentiem jūsu uzņēmuma darbības analīzei, attīstības iespēju meklējumiem, piemēram, grupas darbu uzdevumu veikšanā dažādos studiju priekšmetos vai maģistra darba pētīšanai.

Kursu vadīšanā un organizēšanā

Piedāvājam semināru un ideju sesiju organizēšanu un vadīšanu. Tāpat ir pieejama arī atsevišķu kursu vai tēmu apmācība uzņēmējiem. Gadījumā, ja vēlaties apgūt atsevišķus mācību priekšmetus, lūdzu sazinieties ar studiju programmas administrāciju.

RTU inovāciju ekosistēma

RTU inovāciju ekosistēmā aptver dažādus atbalsta procesus studentiem. RTU Dizaina fabrikā studenti veic savu vai industrijas, biznesa partneru pasūtītu ideju komercializācijas pārbaudi un izveido sākotnējo produkta vai pakalpojuma modeli.  RTU Inovāciju granti  ir platforma studentiem, industrijai un zinātniekiem, kas veicina savstarpējo sadarbību, izstrādi un jaunradi.

Augstākās izglītības iestādēm

Inovāciju un uzņēmējdarbības maģistra programmas spēks ir ne vien saikne ar biznesa vidi, bet nepieciešamība sadarboties ar citām augstskolām Latvijā un ārpus tās robežām, lai radītu vai palīdzētu īstenot starpdisciplinārus un modernus projektus.