Mācībspēki

Programmas mācībspēki ir biznesa profesionāļi ar vairāk kā 10 gadu menedžmenta darba pieredzi, kuriem industrijas aktualitāšu pārzināšana un darba tirgus tendenču pārzināšana ir ikdiena. Vairums  no programmas mācībspēkiem ir aktīvi biznesa konsultanti, industrijas aktualitātes un problēmas viņi apzina pētot biznesa vajadzības, analizējot situācijas un reālās problēmas, izstrādā risinājumus, komunicē ar biznesa pārstāvjiem. Aktualitātes tiek apzinātas arī īstenojot industrijas pasūtītus pētījumus. Daļa no mācībspēkiem ir semināru programmu autori un semināru īstenotāji. Industrijas aktualitātes tiek izzinātas arī ikdienā lasot profesionālo literatūru, piedaloties vietējās un starptautiskās biznesa konferencēs, semināros. Daži mācībspēki izstrādā biznesa mācībsituācijas (cases), balstoties uz reālajiem Latvijas industrijas datiem. Viss augstāk minētais tiek integrēts studiju kursu saturā, kursu saturu regulāri atjaunojot, balstoties uz aktualitātēm. Mācībspēku kvalitāti paaugstina arī tas, ka mācībspēki regulāri tiekas un dalās savā pieredzē ar citiem studiju programmas pasniedzējiem. 

Māris Millers, MBA
Studiju kurss: Uzņēmējdarbība un plānošana 

Maģistra grāds fizikā un Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA). Organizāciju attīstības projektu vadītājs, vadības konsultants un biznesa treneris ar 20 gadu pieredzi. Strādājis ar vairāk nekā 100 Latvijas un Baltijas uzņēmumu vadības komandām. Vadījis mācību un pieredzes apmaiņas seminārus Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Nīderlandē, Francijā un Azerbaidžānā. SIA “MM Studija” īpašnieks un vadītājs, izveidojis viedtālruņu lietotņu uzņēmumu “DriveWiz”, viens no Organizāciju Attīstības Kluba dibinātājiem. 

Jānis Mazais, Dr. sc. ing, MBA 
Studiju kurss: Maģistra darbs

Vairāk nekā 40 gadu pieredze augstākās izglītības jomā: nodarbību vadīšanā bakalaura, maģistra un doktorantūras programmu studentiem, pētniecībā, kvalitātes vērtēšanā, starptautisku projektu izpildē un vadībā. Vairāk kā 50 zinātnisku un publikāciju autors. Līdzdarbojies Zinātniskā žurnāla „Journal for Sustainable Development” (Skopje, Ziemeļmaķedonijas Maķedonijas republika) redkolēģijā (kopš 2015.g.), Zinātniskā žurnāla “Research on Enterprise in Modern Economy” (Gdaņskas Tehnoloģiju universitāte) redkolēģijā (kopš 2015.g.), Starptautiskās konferences “Quality and its Applications” (Gdaņska-Sopota) zinātniskajā komitejā. (2015.g.), ir starptautiskā žurnāla “Engineering Economics” recenzents. Ir iekļauts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes zinātnes komisijā un fakultātes Domes sastāvā. RTU Goda darbinieks (2006). 

Anita Straujuma, Dr. Oec.
Studiju kurss: Maģistra darbs

Vada RTU Attīstības Fondu, ir pasniedzēja un pētniece Rīgas Tehniskajā universitātē, īpaši savā darbā pievēršoties procesu vadībai, zināšanu vadībai, organizāciju kultūrai un inovācijām, aktīvi veicinot absolventu zināšanu vadību universitātē un absolventu iesaisti šajā procesā. 1999.gadā absolvējusi Latvijas universitātes maģistrantūru un ieguvusi dabas zinātņu maģistra grādu datorzinātnēs. 2010.gadā ar izcilību absolvējusi Rīgas Biznesa skolu un ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā. Pēc 15 gadiem vadošos amatos informācijas tehnoloģiju uzņēmumos, Anita Straujuma mainīja profesionālo nozari un uzsāka augstskolu absolventu piesaisti vispirms Rīgas Biznesa skolā un nu jau 8 gadus turpina iesākto darbu Rīgas Tehniskajā universitātē. Anitas vadībā un ar pašu absolventu dāsnu iesaistīšanos RTU Absolventu asociācija 8 gadu laikā izauga no 63 dibinātājiem līdz vairāk kā 1100 biedriem, kas regulāri iesaista un iedvesmo absolventus sadarbībai un universitātes atbalstam. 

Jānis Caune, Dr. oec
Studiju kurss: Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Ikdienā darbojas kā sistēmu attīstības vadītājs klīnisko pētījumu uzņēmumā “Dokumeds”, kas darbojas 22 valstīs. Kopumā vairāk nekā 20 gadu pieredze dažādu uzņēmumu vadībā, kas ir Baltijas līmeņa līderi savās nozarēs. Pieredze ir saistīta ar izdevējdarbības, drukāšanas, kancelejas preču, atkritumu pārstrādes, lauksaimniecības, piena, maizes, IT nozarēm. Vairāk kā 10 gadu pieredze vadības konsultāciju jomā. Veiksmīgi pabeigti 30+ konsultāciju un 30+ apmācību projekti. Vadības konsultācijas par – stratēģijas un mērķu izstrādi, pārmaiņu vadību, procesu un projektu vadību, uzņēmumu pirkšana, pārdošana un apvienošanās, korporatīvā finanšu vadība, IT sistēmu ieviešana, valdes un padomes darba organizēšana, biznesa mantošana. Konsultācijas un apmācības ir veiktas dažādās nozarēs, tai skaitā kokapstrāde, ķīmijas rūpniecība, farmācija, bankas, apdrošināšana, piena pārstrāde, poligrāfija, loģistika un ostas, lauksaimniecība, Valsts pārvalde, valsts kapitālsabiedrības, pašvaldības, universitātes, celtniecība, tirdzniecība, sports, bezpeļņas organizācijas. Aktīvi vada apmācību kursus par stratēģisko vadīšanu Latvijā, Krievijā un Austrumu valstīs. 

Jānis ir vairāku grāmatu autors, tai skaitā “Stratēģiskā vadīšana” – vienīgā mācību grāmata par stratēģisko vadīšanu latviešu valodā. Ir piedalījies 4 sezonas LTV1 jauno uzņēmēju TV sacensībās “Firmas noslēpums”, kā žūrijas loceklis. Latvijas Biznesa Konsultantu asociācijas Ētikas komisijas priekšsēdētājs. Starptautiskās zinātniskās konferencēs uzstājas ar ziņojumiem par pētījumiem vadībzinātņu un stratēģiskās vadīšanas jomā. 

Inese Suija – Markova, MBA
Studiju kurss: Inovāciju tehnoloģijas 

Šobrīd ir trešā kursa doktorante RTU. Viņas pētniecības darbs ir saistīts ar zināšanu ietilpīgu biznesa pakalpojumu vadīšanu. Kopš 2008. gada vada Vides risinājumu institūtu un kopš 2017. gada ieņem Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieces amatu. Lasa lekcijas par projektu vadīšanu, inovāciju tehnikām un radošumu. Bijusi ASV un Kanādas valdību stipendiāte. 2003. gadā ieguva UNESCO Bank Fellowship Programme 2002 – 2003 individuālo stipendiju pētnieciskā darba veikšanai Eiropas Pieaugušo Izglītības Asociācijā Briselē. Daudzu starptautisku konferenču un semināru dalībniece un lektore.

Elīna Miķelsone, PhD
Studiju kurss: Inovāciju tehnoloģijas 

PostDoc pētniece, pasniedzēja un uzņēmēja.  Zinātņu doktors, MBA, PostDoc. Inovāciju un ideju vadības lektore un konsultante, biedrības “Ideju un inovāciju institūts” valdes priekšsēdētāja. E. Miķelsones visas dzīves jomas saistītas ar inovācijām un ideju vadību- akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī. Patstāvīgi atjauno zināšanas inovāciju jomā ārvalstu universitātēs. Regulāri uzstājas kā referente dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicē rakstus zinātniskajos izdevumos. Profesionāli vairāk kā 10 gadus guvusi pieredzi vadošos amatos. E.Miķelsone par inovāciju un ideju vadību vadījusi lekcijas dažādām mērķauditorijām gan skolotājiem, gan skolēniem, gan jaunajiem, gan pieredzes bagātiem uzņēmējiem. Vadījusi lekcijas, vieslekcijas un seminārus par inovācijām un radošumu akadēmiskā vidē (RTU, BA, RISEBA, RSU, BVK), gan neformālā (LLKC, ZRKAC, LIAA u.c.). Paralēli No 2015.gada darbojas kā ideju un inovāciju konsultants. Izveidoto aktīvo inovāciju apmācību ”Ideju fitness” apguvuši dažādi uzņēmumi – Tet, TELE2, Cēsu alus, Evolution Gaming, CircleK u.c. Ar patiesu prieku darbojas RTU Dizaina fabrikā, palīdzot studentiem radīt jaunus produktus. Kopumā pēdējo 4 gadu laikā konsultējusi vairāk kā 400 esošos un topošos uzņēmējus inovāciju jautājumos. Elīna Miķelsone tiek piesaistīta arī kā inovāciju un ideju vadības speciālists dažādos projektos – Horizon2020, EstLat u.c. 

Elīna Gaile-Sarkane, Dr. oec. 
Studiju kurss: Produktu dizains un attīstība

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) profesore, dekāne. Gaile-Sarkane kopš 2000. gada ir autore vairāk kā 140 zinātniskajām publikācijām, zinātniskā darba pieredze vairāk nekā 20 gadi. Daudzas no tām ir tām ir publicētas starptautiski atzītos izdevumos vai konferencēs ar indeksāciju starptautiskās datu bāzēs (piemēram, Thomson un ReuterScopus, EBSCO u.c .). Līdzautore diviem patentiem, kas abi veidoti  programmas “Inovācijas un uzņēmējdarbība” studiju procesa ietvaros. Prof. Elīna Gaile-Sarkane ir RTU promocijas padomes P-09 locekle, LZP eksperte, Čehijas grantu aģentūras eksperte, daudzu starptautisku organizāciju locekle, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas, Banku augstskolas un Ventspils augstskolas kopīgās profesoru padomes Vadībzinātnes un ekonomikas zinātņu nozarē locekle. Prof. Gailes-Sarkanes pētnieciskās intereses ir strpdisciplināras, aptverot vadībzinātni, inovāciju vadīšanu, tehnoloģiju pārnesi un uzņēmējdarbības dažādus aspektu

Normunds Čiževskis, MBA
Studiju kurss: – Vadības grāmatvedība un projektu analīze 

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Uzņēmējs un finanšu eksperts ar 16 gadu pieredzi. SIA “Bizpro” dibinātājs un vadītājs (kopš 2003. gada) un SIA “BeeTech Services” līdzīpašnieks un finanšu vadītājs (kopš 2018. gada). Specializējas uzņēmumu un valsts/pašvaldību īstenoto investīciju projektu finanšu plānošanā, analīzē un izvērtēšanā. Kopš 2003. gada ir piedalījies vairāku desmitu biznesa plānu izstrādē dažādu nozaru uzņēmumiem, veicis vairāk kā 60 publiskā sektora investīciju projektu izmaksu ieguvumu analīzi un izvērtēšanu. Kopš 2014. gada vada nodarbības uzņēmējiem, publiskā sektora pārstāvjiem un augstskolu studentiem par projektu analīzi, finanšu vadību un plānošanu, kā arī produktu pašizmaksas kalkulāciju. 

Ervīns Butkevičs, MBA
Studiju kurss: Tehnoloģiju un jauno produktu mārketings 

Profesionālais maģistra grāds MBA (Rīgas Biznesa Skola, RTU). Profesionālā pieredze: mārketinga vadītājs vairāk kā 30 gadus, pētnieks un uzņēmumu pasūtītu pētījumu projektu dalībnieks. Pētniecisko komponenti darbā ar studējošajiem nodrošina aktīva uzņēmējdarbība (īpašnieks un vadītājs  e-komercijas/mazumtirdzniecības un būvniecības projektu vadības uzņēmumiem) , dalība zinātniskajās konferencēs un publikāciju izstrāde. Profesionālā darbība klientu apkalpošanā un servisa standartu ieviešanā (pēdējais kopprojekts BENU aptieku tīkls, pasūtītājs TAMRO), ļauj gūt un dalīties pieredzē un praktiski sadarboties ar studentiem uz klientiem orientētu stratēģiju izstrādē. Studējošie apgūst ar mārketinga nozari saistītās aktualitātes, pētnieciskās un praktiski pielietojamās metodes. Pilnvērtīgu studiju rezultātu sasniegšanu nodrošina gan MBA studiju laikā iegūtās zināšanas uzņēmējdarbībā, gan praktiskā pieredze privātos uzņēmumos, nevalstiskās organizācijās un valsts kapitālsabiedrībās. 

Uldis Cimdiņš, MBA
Studiju kurss: Inovāciju tehnoloģijas 

Uzņēmējdarbības profesionālis ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi vadošos amatos. U. Cimdiņš ir inovāciju eksperts, jaunu produktu attīstītājs, mentors, biznesa konsultants, dažādu apmācību organizators un īstenotājs inovāciju jomā.

Karine Oganisjana, Dr.paed., asociētā profesore
Studiju kurss: Pētniecības metodoloģija

K.Oganisjana ir IEVF asociētā profesore un vadošā pētniece. Vairāk kā 30 gadus ilgās karjeras laikā viņa strādājusi dažādos mūžizglītības līmeņos, sākot no sākumskolas līdz augstskolai. RTU K.Oganisjana pasniedz pētniecību un pedagoģiju gan maģistra, gan doktora līmeņa studentiem. Piedalās dažādos pētniecības projektos kā vadošā pētniece, regulāri uzstājas konferencēs ar lasījumiem. Ārpus augstskolas Oganisjana strādā ar pedagogiem, pasniedzot kursus, konsultējot pedagoģijas jomā. 

Iveta CīruleDr.sc.ing.
Studiju kurss: Projektu vadība

Iveta Cīrule ir ieguvusi doktora grādu biznesa vadībā un šobrīd ir pēcdoktorantūras pētniece atvērto inovāciju un biznesa inkubatorā.
Kopš 2013. gada – nevalstiskās organizācijas Project Net līdzdibinātāja un valdes locekle, kas koncentrējas uz izglītības problēmām, īpaši pieaugušo un mūžizglītību. Kopš 2008. gada uzņēmuma BIORGANIK dibinātāja un valdes locekle, kas koncentrējas uz dabīgiem un bioloģiskiem produktiem veselībai. Kopš 2019. gada sociālās inovācijas iniciatīvas Senior University Latvijā dibinātāja un veicinātāja.
Kopš 2004. gada Iveta ir īstenojusi dažādus starptautiskus projektus kā projektu vadītāja, komandas vadītāja un eksperte. Turklāt pēdējos 5 gadus Iveta strādā kā nacionālo inovāciju un zinātnes zinātniskā sekretāre, aicinot iesniegt cilvēces un sociālo zinātņu priekšlikumus, kā arī vecākā eksperte programmas nacionālajā kontaktpunktā. Programmas “Apvārsnis 2020” tematiskās sadaļas “Inovācija MVU”, “Piekļuve finansējumam”, “Iekļaujoša, novatoriska un reflektīva sabiedrība”. Projekta vadība ir darbs, aizraušanās un iespēja mācīties.
Moto “Pārvērtiet idejas darbībā” atklāj visu darbību galveno filozofiju!